ΕΝΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΕΙΡΗΝΕΣ

odyssey1

Odyssey 1/1E

Polycarbonate αυτόνομη σειρήνα.
Ενσωματωμένη μπαταρία.
115/109 db.
Strobe.
2/1 piezo.
2/1 tamper-προστασία για καπάκι και τοίχο.
2 led που αναβοσβήνουν.
Δυνατότητα επιλογής χρώματος πλαισίου.
Δυνατότητα εκτύπωσης λογότυπου.

odyssey2

Odyssey 2/2E

Polycarbonate αυτόνομη σειρήνα.
Ενσωματωμένη μπαταρία.
115/109 db.
Strobe.
2/1 piezo.
2/1 tamper-προστασία για καπάκι και τοίχο.
2 led που αναβοσβήνουν.
Δυνατότητα επιλογής χρώματος πλαισίου.
Δυνατότητα εκτύπωσης λογότυπου.

odyssey3

Odyssey 3/3E

Polycarbonate αυτόνομη σειρήνα.
Ενσωματωμένη μπαταρία.
115/109 db.
Strobe.
2/1 piezo.
2/1 tamper-προστασία για καπάκι και τοίχο.
2 led που αναβοσβήνουν.
Δυνατότητα επιλογής χρώματος πλαισίου.
Δυνατότητα εκτύπωσης λογότυπου.

odyssey4

Odyssey 4/4E

Polycarbonate αυτόνομη σειρήνα.
Ενσωματωμένη μπαταρία.
115/109 db.
Strobe.
2/1 piezo.
2/1 tamper-προστασία για καπάκι και τοίχο.
2 led που αναβοσβήνουν.
Δυνατότητα επιλογής χρώματος πλαισίου.
Δυνατότητα εκτύπωσης λογότυπου.

odyssey5

Odyssey 5/5E

Polycarbonate αυτόνομη σειρήνα.
Ενσωματωμένη μπαταρία.
115/109 db.
Strobe.
2/1 piezo.
2/1 tamper-προστασία για καπάκι και τοίχο.
2 led που αναβοσβήνουν.
Δυνατότητα επιλογής χρώματος πλαισίου.
Δυνατότητα εκτύπωσης λογότυπου.

odyssey5

Odyssey 5/5E compact

Polycarbonate αυτόνομη σειρήνα μικρού μεγέθους.
Ενσωματωμένη μπαταρία.
115/109 db.
Strobe.
2/1 piezo.
2/1 tamper-προστασία για καπάκι και τοίχο.
2 led που αναβοσβήνουν.
Δυνατότητα επιλογής χρώματος πλαισίου.
Δυνατότητα εκτύπωσης λογότυπου.