ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TEXECOM

texecom-logo
premier-412

Premier 412

Κέντρο 4 ζωνών επεκτάσιμο σε 12.
Κωδικοποιητής, δυνατότητα upload/download σε περιβάλλον Windows.
16 κωδικοί.
2 partitions.
Δέχεται μέχρι 6 πληκτρολόγια LED/LCD.
Μνήμη με τα τελευταία 750 γεγονότα.
8 προγραμματιζόμενοι έξοδοι.
4 bypass groups.
Κλείδωμα με κωδικό.

premier-816

Premier 816/816plus

Κέντρο 8 ζωνών επεκτάσιμο σε 16.
Κωδικοποιητής, δυνατότητα upload/download σε περιβάλλον Windows.
32 κωδικοί.
4 partitions.
Δέχεται μέχρι 6 πληκτρολόγια LED/LCD.
Μνήμη με τα τελευταία 750 γεγονότα.
8 προγραμματιζόμενοι έξοδοι.
4 bypass groups.
Κλείδωμα με κωδικό.
Όπλιση/Aφόπλιση απο κινητό τηλέφωνο (μόνο στον 816Plus).

premier-832

Premier 832

Κέντρο 8 ζωνών επεκτάσιμο σε 32.
Κωδικοποιητής, δυνατότητα upload/download σε περιβάλλον Windows.
64 κωδικοί.
4 partitions.
Δέχεται μέχρι 6 πληκτρολόγια LCD.
Μνήμη με τα τελευταία 1000 γεγονότα.
8 προγραμματιζόμενοι έξοδοι.
4 bypass groups.
Κλείδωμα με κωδικό.
Oπλιση/Aφόπλιση απο κινητό τηλέφωνο.

premier-48

Κέντρο Premier 48 έως 640 ζώνες

Κέντρα από 8 έως 640 ζώνες.
Κωδικοποιητής, δυνατότητα upload/download σε περιβάλλον Windows.
25 έως 500 κωδικοί.
4 έως 64 partitions.
4 έως 64 LCD πληκτρολόγια.
Μνήμη από 500 έως 5000 γεγονότα.
10 έως 589 προγραμματιζόμενοι έξοδοι.
Κλείδωμα με κωδικό.